Address Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč, City bus connection: bus 138, 193, 203 (stop: Ústavy Akademie věd), GPS: 50.0172242N, 14.4658303E, Kalendář akcí

Bio-Medical Institutes of the Czech Academy of Sciences, Krč

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AKADEMIE VĚD ČR

Ředitel: Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Zástupce ředitele: Doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Sekretaritá: Tel: (420) 241 062 780
Email: iem@iem.cas.cz

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR

Ředitel: Ing..Jiří Hašek, CSc.
Zástupce ředitele: Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Sekretariát: Tel:  (420) 296 442 341
Email: mbu@biomed.cas.cz

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AKADEMIE VĚD ČR

Ředitel: RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Zástupce ředitele: Mgr. David Stanek, Ph.D.
Sekretariát: Tel: (420) 241 063 215
Email: office@img.cas.cz

FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR

Ředitel: MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
Zástupce ředitele: MUDr. Jiří Paleček, CSc.
Sekretariát: Tel: (420) 296 442 424
Email: fgu@fgu.cas.cz

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE AKADEMIE VĚD ČR
(oddělené pracoviště)

Řeidtel: Ing. František Foret, DSc.
Zástupce ředitele: Doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
Sekretariát: Tel: (420) 532 290 182
Email: uiach@iach.cz

ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AKADEMIE VĚD ČR
(oddělené pracoviště)

Ředitel: Ing. Michal Kubelka, CSc.
Zástupce ředitele: Ing. Jan Kopečný, DrSc.
Sekretariát: Tel: (420) 267 090 501
Email: uzfg@iapg.cas.cz

BIOTECHNOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR
(oddělené pracoviště v Biocevu)

Ředitel: Prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
Zástupce ředitele: Doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc.
Sekretariát: Tel: (420) 325 873 700
Email: btu-office@ibt.cas.cz

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AKADEMIE VĚD ČR
(oddělené pracoviště)

Ředitel: RNDr. Martin Vagner, CSc.
Zástupce ředitele: RNDr. Jan Martinec, CSc.
Sekretariát: Tel: (420) 225 106 455,
Email: ueb@ueb.cas.cz

ÚSTAVY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

• Is the largest public non-university research institution in the Czech Republic

• Serves as an umbrella organisation

• Conducts research through its 54 institutes, two of which are research-infrastructural

• Covers scientific fields from mathematics, physics, the Earth sciences, the life and chemical sciences to the social sciences and the humanities

• Has over 11,000 employees (approx. 9,000 FTE), more than a half of whom are researchers

• Is regionally spread across the Czech Republic (Prague, Brno, Ostrava, České Budějovice)